På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Portugal, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom/certifikat/avgångsbetyg: Diploma Nível Secundário de Educação/Certificado Nível Secundário de Educação/Diploma Profissional/Certidão de Habilitações/Certificado de Fim de Estudos Secondários med eller +  betyg från år 10, 11 och 12: as notas cursos anos 10, 11 e 12.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Portugal uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.