På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Rwanda, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

National/Rwanda Advanced Certificate of Secondary Education (General eller Professional A2)

Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires (Humanités Génerales, Techniques, Pédagogiques eller Professionelles A2) 

Certificat du Cycle Supérieur de l’Enseignement Secondaire 

Diplôme d’Humanités Générales 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Rwanda uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.