På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Ryssland, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.  

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg + betygsbilaga + bevis på statsexamen, "Аттестат о среднем (полном) общем образовании"/"Attestat o srednem (polnom) obsjtjem obrazovanii" + "Tабель итоговых оценок успеваемости"/"Tabel' itogovych otsenok uspevajemosti" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom + ämnesbilaga.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

  • i originalspråk, och
  • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare.

Om din skola utfärdas dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med profilnivå i engelska fr.o.m. 2008

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 07 juni 2016