På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Ryssland, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.  

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg + betygsbilaga + bevis på statsexamen, "Аттестат о среднем (полном) общем образовании"/"Attestat o srednem (polnom) obsjtjem obrazovanii" + "Tабель итоговых оценок успеваемости"/"Tabel' itogovych otsenok uspevajemosti" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom + ämnesbilaga.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Yes, with a profile level in English (all school forms) with a graduation year of 2008 and later.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.