På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Turkmenistan information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avslutade gymnasiestudier från Turkmenistan uppfyller inte de behörighetskraven för studier på grundnivå i Sverige. Det krävs också ett avslutat universitetsexamen.

Ladda upp:

  • ditt avgångsbetyg (avgångsbeviset innefattar ämneslista i samma dokument) "Orta bilim hakynda Sahadatnama" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom + ämnesbilaga.
  • diplom och betygsutdrag (transcript) från ett universitet (minst 4 år) 

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

  • i originalspråk, och
  • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdas dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Turkmenistan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 15 april 2019