Som svensk medborgare behöver du inte betala anmälnings- eller studieavgift. Du behöver heller inte visa att du slipper betala.

Däremot måste du som är medborgare i något av de övriga nordiska länderna skicka in dokument som visar ditt medborgarskap.

Du som inte är svensk medborgare

Du som är dansk, finsk, isländsk, norsk eller schweizisk medborgare eller som är medborgare i något av de länder som ingår i EU/ EES måste styrka ditt medborgarskap. Med det menas att vi behöver se en kopia av ditt pass eller annan identitetshandling där ditt medborgarskap framgår.

Läs mer om vad du behöver skicka in under Anmälnings- och studieavgifter.