När du anmält dig behöver du kolla upp om du ska ladda upp något betyg eller göra något annat. Du följer din anmälan på Mina sidor.

I spalten här till vänster ser du hela händelseförloppet från anmälan fram till terminsstart. Informationen gäller den gemensamma antagningen till utbildningar på grundnivå.

Du måste själv vara aktiv och hålla koll

På samma sätt som du själv måste se till att du har rätt förkunskaper, måste du också se till att ladda upp nödvändiga betygshandlingar i tid. För att få en snabb bild av vad du behöver göra och när, läs mer under Viktiga datum.

Vi påminner

Du kommer att få ett mejl från oss när det är dags att gå in och kolla att uppgifterna på Mina sidor stämmer.

Har du skickat in en pappersanmälan får du en påminnelse med posten, om att kolla upp att de uppgifter vi registrerat stämmer.

Andra tidsplaner

Samtidigt som höst-, vår- och sommarantagningsomgångarna pågår, kan varje universitet eller högskola ha egna lokala antagningsomgångar. Läs mer på universitetens och högskolornas webbplatser.