När sista anmälningsdag har passerat kan du göra en sen anmälan till de program och kurser som har en välj-knapp.

Sen anmälan ingen garanti för att det finns en ledig plats

Även om högskolan eller universitetet tar emot sena anmälningar till vissa utbildningar, är det ingen garanti för att du ska få en plats. Det är bara om det finns lediga platser på en utbildning som du kan få plats. Förutsättningen är då förstås att du är behörig.

Lägg till sena utbildningar

Om du har gjort en anmälan i tid, men vill lägga till någon utbildning efter sista anmälningsdag, kan du göra det. Det sena alternativet kan du lägga in var som helst i din anmälan. Om du till exempel placerar in den senaste utbildningen i mitten av din anmälan, kommer de utbildningar som ligger under att flyttas ner.

Tänk på att du inte kan ändra ordningen på de utbildningar som du har anmält dig till i tid. Vill du stryka ett sent alternativ som redan har behandlats, måste du kontakta den högskola eller det universitet som alternativet tillhör.