När sista anmälningsdag har passerat kan du göra en sen anmälan till de program och kurser som har en välj-knapp.

Dagen efter sista anmälningsdag har de flesta högskolor och universitet öppet för sen anmälan till vissa kurser och program. En del högskolor och universitet öppnar dock inte för sen anmälan förrän efter urval 1. Urval 1 sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer. Efter urval 1 dyker det alltså upp ytterligare några kurser och program som du kan göra en sen anmälan till. 

Sen anmälan är ingen garanti för att det finns en ledig plats

Även om högskolan eller universitetet tar emot sena anmälningar till vissa utbildningar, är det ingen garanti för att du ska få en plats. Det är bara om det finns lediga platser på en utbildning som du kan få plats. Förutsättningen är då förstås att du är behörig.

När och hur får jag veta att min ansökan har behandlats?

De som har ansökt i tid behandlas först. De får ett första antagningsbesked med svarskrav. Därefter behandlas de som är reservplacerade och sist de som har gjort en sen anmälan. Den här processen börjar efter andra urvalet. 

När din sena anmälan har behandlats får du besked via mejl samt ett antagningsbesked. I de flesta fall kontaktar även universitetet eller högskolan dig direkt om du har blivit antagen.

Om du har blivit antagen eller reservplacerad och vill behålla din plats behöver du inte svara på beskedet.

Om du inte längre är intresserad av din plats ska du lämna återbud. Det är viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få din plats. Samtidigt blir universitetet/ högskolan informerad om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från eventuella kontakt- och klasslistor. Du lämnar återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor.

Lägg till sena utbildningar

Om du har gjort en anmälan i tid, men vill lägga till någon utbildning efter sista anmälningsdag, kan du göra det. Det sena alternativet kan du lägga in var som helst i din anmälan. Om du till exempel placerar in den senaste utbildningen i mitten av din anmälan, kommer de utbildningar som ligger under att flyttas ner.

Du kan inte ändra ordningen på de utbildningar som du har anmält dig till i tid. Om du vill stryka ett sent alternativ som redan har behandlats, kan du kontakta den högskola eller det universitet som alternativet tillhör - du kan inte ta bort den själv. Tänk på att de flesta universitet och högskolor inte tar bort anmälningsalternativ efter att de har behandlats.