En del av de beslut som fattas om din anmälan till högskoleutbildning går att överklaga. I de flesta fall är det Överklagandenämnden för högskolan som prövar om ett beslut ska ändras.

Vad kan du överklaga?

I antagningsbeskeden meddelas beslut om din behörighet, alltså om du bedöms ha rätt förkunskaper eller inte. Står det till exempel att du är särskilt obehörig och det ämne som saknas är Engelska 6, har du bedömts sakna förkunskaper som motsvarar Engelska 6. Att du står som obehörig i ämnet är alltså ett beslut om behörighet och det är det beslutet som går att överklaga. 

Du kan också överklaga om du fått avslag på din begäran om att prövas för reell kompetens och undantag.

Har du upptäckt fel i hanteringen av din anmälan, till exempel ett felregistrerat betyg, ska du inte överklaga. Kontakta istället Antagningsservice så att vi kan rätta till det som blivit fel.

Så här överklagar du

Om du vill överklaga ett beslut ska du beskriva i ett brev vad det är i beslutet som du vill få ändrat, varför, och vilket universitet eller vilken högskola överklagandet gäller. Börja brevet med "Till Överklagandenämnden" och ladda sedan upp det på Mina sidor.

Överklagandet ska ha kommit in senast tre veckor efter det att du har fått ditt antagningsbesked.      

Några undantag

Gäller ditt överklagande Chalmers tekniska högskola, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping University, Röda korsets högskola eller Sofiahemmets högskola ska du i stället börja ditt brev "Till rektor". De här högskolorna tar själva det slutgiltiga beslutet.

Överklagandet laddar du upp på Mina sidor. 

Universitetet eller högskolan avgör

Överklagandet skickas vidare till den högskola det gäller. Först granskar universitetet eller högskolan ditt överklagande för att se om det finns skäl för dem att ändra sitt beslut. Om de inte ändrar beslutet skickar de överklagandet vidare till Överklagandenämnden (ÖNH). Det beslut som ÖNH sedan fattar är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Nya dokument laddas inte upp som en överklagan

Om du har bedömts som obehörig men har nya dokument som kan leda till att du får behörighet – så ska du ladda upp dem på Mina sidor. Detta klassas dock inte som en överklagan, och dokumenten ska laddas upp till oss separat utan att du börjar brevet med ”Till Överklagandenämnden”. Ladda upp dina dokument så fort som möjligt.

Du måste anmäla dig igen för att dina nya dokument ska granskas och din behörighet ska bedömas. Klicka på länken nedan för mer information om hur du ska göra.

Anmäl dig igen

Senast uppdaterad: 08 april 2019