Vad du behöver skicka in varierar, beroende på om det är första gången du söker eller om du har sökt högskoleutbildning tidigare.

Du som söker för första gången

Många gånger innebär 'rätt papper' 'inget papper'. Du som har gått ut gymnasiet och inte läst någon ytterligare kurs sedan dess, behöver oftast inte skicka in någonting.  

Det här behöver du inte skicka in

  • Slutbetyg från gymnasiet – det är bara om din gymnasieskola inte är ansluten till den nationella betygsdatabasen som du måste skicka betyget själv

  • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning – det är bara om din skola inte är ansluten till den nationella betygsdatabasen som du måste skicka in betyget själv

  • Högskoleprovsresultatet – om du saknar svenskt personnummer måste du själv skicka in en kopia på ditt resultat.

  • Intyg om arbetslivserfarenhet – skicka bara in om det krävs för behörighet eller höjer ditt meritvärde

Kolla om du ska skicka in något av det här

Vilken utbildning du gått och vad du söker nu, påverkar vad du behöver skicka in. De vanligaste betygen och intygen som vi behöver se är:

Annat att skicka in

Ibland kan du behöva skicka in en kopia av körkort, legitimation eller en uppsats. Om du ska skicka de här handlingarna till Frösön eller till den högskola som ger utbildningen, ser du om du klickar på "Läs kursbeskrivning och förkunskaper" under utbildningen i fråga.

Märk handlingarna med personnummer

Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också henne eller honom att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Ge oss lite tid

Tänk på att om du skickar in betyg och annat till oss, kan det dröja innan de registreras och syns på Mina sidor. Vi tar emot hundratusentals dokument och de granskas och registreras i den datumordning som de kommer in.

Allting visas inte på Mina sidor

Du kommer inte att kunna se alla uppgifter som du skickat in underlag på. Körkortsintyg, sjuksköterskelegitimation eller andra meriter som kan ge behörighet visas inte på Mina sidor, men granskas av handläggare ändå. 

Andra intyg som inte ger behörighet och som vi inte frågat efter, kommer du inte heller att kunna se.

Kontroll av betyg – förfalskningar

Universitets- och högskolerådet gör kontroller av betyg för att upptäcka förfalskningar. Kontrollerna genomförs både som stickprov och i handläggningsarbetet. I antagningssystemet finns det också funktionalitet för kontroll av betyg. Vi polisanmäler alla misstänkta förfalskningar.

När du har gjort din anmälan förbehåller sig Universitets- och högskolerådet rätten att kontrollera betygsmeriterna. Utländska betygsmeriter kontrolleras med utfärdande myndighet i utbildningslandet.

Struken för att du är obehörig?

Då behöver du höra av dig till oss via brev eller mejl om du har nya behörighetsgivande meriter. Läs mer på sidan Struken på grund av obehörighet