Du som ansöker om prövning av din reella kompetens, ska både skicka in en särskild blankett och de handlingar som du vill att universitetet eller högskolan ska ta med i sin bedömning. 

1. Gör en anmälan

Du måste börja med att göra en anmälan på Antagning.se.

 

2. Fyll i blanketten

När du skrivit ut blanketten skickar du med de handlingar som:

  • styrker studier på olika nivåer, alltså olika betyg 
  • visar din erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller annat som ställt krav på dina förmågor

3. Skicka in kopia på tidigare beslut

Om du har fått ett förhandsbesked och/eller har bedömts ha reell kompetens/beviljats undantag tidigare, ska du skriva det på blanketten OCH skicka in en kopia på beskedet eller beslutet. Om beskedet rör en utbildning som inte motsvarar den utbildning du söker nu, måste du skicka in en ny ansökan och alla papper igen.

Om du har frågor

Det är universitetet eller högskolan som bedömer och svarar på eventuella frågor om din ansökan. Mer information hittar du på universitetens/högskolornas webbplatser eller i utbildningskatalogerna.

Läs mer om reell kompetens under En annan väg här på sajten.