De betygskopior och andra handlingar som du skickar in ska se ut på ett visst sätt. Du måste exempelvis be någon intyga att kopian stämmer med originalet. 

Personnummer

Om ditt personnummer inte framgår av handlingen, måste du märka varje papper med det. Skriv det högst upp till höger.

Be någon intyga att kopiorna stämmer

De kopior du skickar in ska vara vidimerade. Med det menas att någon intygar att kopian överensstämmer med originalhandlingen. Det gör han eller hon genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian. Du kan be en vän, släkting eller myndighetsperson att vidimera dina kopior.


Rätt utformning, rätt datum

De betygshandlingar du skickar in får inte vara utfärdade efter det datum som är satt som sista kompletteringsdag. Se Viktiga datum.