Sök information:

Vanliga frågor
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice.

Viktiga datum

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för anmälan och antagning till sommarkurser 2015 och för höstterminen 2015.

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats.

Sommarkurser 2015


23 februari                   

Webbanmälan öppnar

16 mars

Sista anmälningsdag

16 mars

Sista kompletteringsdag

31 mars

Sista dag att betala anmälningsavgift

eller styrka avgiftsbefrielse*

Mars-april

Kontrolluppgifter

4 maj

Antagningsbesked 


* 31 mars – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 mars. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

Höstterminen 2015


16 mars                        

Webbanmälan öppnar

15 april

Sista anmälningsdag

7 maj

Sista dag att betala anmälningsavgift 

eller styrka avgiftsbefrielse*

April-juni

Kontrolluppgifter

18 juni

Sista kompletteringsdag**

9 juli

Antagningsbesked med svarskrav

31 juli

Sista svarsdag

6 augusti

Andra antagningsbeskedet

 

 * 7 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 7 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

** 18 juni  sista kompletteringsdag

Du som avslutar en IB- eller EB-examen har fram till 5 juli på dig att komplettera med ditt diplom. För att ditt IB-resultat ska komma i tid till antagningen måste du kontakta din IB-koordinator senast 17 april. Andra betyg som krävs för att bli behörig, exempelvis betyg från Pre-IB, ska du ladda upp i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag 18 juni 2015. Läs mer om hur du laddar upp ditt IB-resultat på sidan Ladda upp rätt papper

Det här gäller också för dig som avslutar din gymnasieutbildning efter den 18 juni i något av de länder som ingår i EU eller EES. Du har fram till 5 juli på dig att komplettera med gymnasiebetyget. Andra betyg som krävs för att bli behörig ska du ladda upp i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag 18 juni 2015.