Sök information:

Frågor och kontakt
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Du kan också höra av dig direkt till oss.

Viktiga datum

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för anmälan och antagning till höstterminen 2016 och vårterminen 2017.

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats.

Vårterminen 2017

 

15 september                  

Webbanmälan öppnar

17 oktober

Sista anmälningsdag

31 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*

Oktober-november

Kontrolluppgifter

1 december

Sista kompletteringsdag 

8 december

Antagningsbesked med svarskrav

19 december

Sista svarsdag

22 december

Andra antagningsbeskedet

 

* 31 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 oktober. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

Höstterminen 2017

 

15 mars                        

Webbanmälan öppnar

18 april

Sista anmälningsdag

8 maj

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse*

April-juni

Kontrolluppgifter

21 juni

Sista kompletteringsdag**

13 juli

Antagningsbesked med svarskrav

28 juli

Sista svarsdag

3 augusti

Andra antagningsbeskedet

 

 * 8 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 8 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

** 21 juni  sista kompletteringsdag

För att ditt IB-resultat ska finnas tillgängligt till det första urvalet i juli, måste du så tidigt som möjligt begära att din IB-koordinator gör ditt examensresultat tillgängligt för antagningen. När din IB-koordinator gör resultatet tillgänglig via IB:s egen ”Result service” ska de använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen den 5 juli.

Det här gäller också för dig som avslutar din gymnasieutbildning efter den 21 juni i något av de länder som ingår i EU eller EES. Du har fram till 5 juli på dig att komplettera med gymnasiebetyget. Andra betyg som krävs för att bli behörig ska du ladda upp i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag 21 juni 2017.