För att förenkla för dig när du söker nästa gång, sparas uppgifter om dig och dina meriter i antagningssystemet.

I antagningssystemets register sparas personuppgifter och uppgifter om behörighet. Dina uppgifter behandlas av Universitets- och högskolerådet och lärosätena när vi prövar om du är behörig och när vi värderar dina meriter inför urvalet. 

Bestämmelser om hur registret ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar).

Om det är mer än tio år sedan du gjorde en anmälan kommer vi att radera det här från Mina sidor:

  • Personuppgifter
  • Meriter
  • Antagningsbesked
  • Dokument

Om du skapade ett konto för över ett år sedan men aldrig har gjort en anmälan så kommer vi att radera ditt konto.

Personuppgiftslagen styr

Enligt personuppgiftslagen, PuL (SFS 1998:204, med ändringar), har alla som finns i Universitets- och högskolerådets och i universitetens och högskolornas register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. Ansökan om utdrag från UHR:s register gör du i så fall i ett brev som ska vara undertecknat av dig. I personuppgiftslagens 28 § står att du har rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte har behandlats på rätt sätt, alltså utifrån vad lagen säger.