För att dina akademiska dokument ska godkännas är det viktigt att de är “officiella”. Följ instruktionerna på den här sidan innan du laddar upp dem som PDF eller skickar in via post.

Dokument från ditt universitet

Du måste skanna in dina officiellt utfärdade dokument. Originalhandlingar ska utfärdas av företrädare för det akademiska registratorskontoret, examinationskontoret eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid ditt universitet. Olika länder och universitet kan ha sina egna metoder för hur de utfärdar officiella dokument. Kolla på sidan Dokument från ditt utbildningsland för att se om det finns särskilda regler för ditt land.

Hur går jag till väga för att ladda upp mina akademiska dokument som PDF?

  • Du måste skanna in originaldokumenten – inskanning av kopior godtas inte.

  • Skanna i färg.

  • Du måste inkludera alla sidor som har någon text, skrift eller stämplar etc. Helt tomma sidor behöver alltså inte skannas in.

  • Det är mycket viktigt att du kollar så att allt på originaldokumentet framgår. Om det på någon sida till exempel finns en präglad (upphöjd) stämpel utan bläck, måste du se till att stämpeln kan ses på kopian.

Om skanningen inte omfattar allt i originaldokumentet – alla sidor där allt kan ses och läsas – måste du skicka dina dokument via vanlig post.

Kom ihåg att bara skicka in EN uppsättning av dina dokument.

Hur går jag till väga för att skicka in mina dokument via post?

Alla kopior av de akademiska originalhandlingarna ska intygas. Det innebär att kopiorna måste stämplas och undertecknas av den utfärdande institutionen, eller en notarius publicus.

Kopior på betyg, diplom och certifikat med mera ska bara göras från originaldokumentet. Kopior på kopior accepteras inte.

För att certifiera kopiorna måste du visa upp både originalet och kopian av dokumentet till den som utför certifieringen. Varje kopierad sida måste intygas separat och tydligt innehålla:

  • Underskrift från den som intygar

  • Stämpel från den utfärdande institutionen eller notarius publicus

  • Namn och adress eller leverantör/registreringsnummer (i förekommande fall) till intygsgivaren. Det här måste skrivas läsbart under signaturen eller i stämpeln. Det måste vara möjligt för Antagningen att kontakta intygsgivaren om det behövs. En stämpel som bara anger "True copy certified" kommer inte att accepteras.

Dokument som certifierats av den utfärdande institutionen ska ha intygats av en företrädare för det akademiska registratorskontoret, examinationskontoret eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid ditt universitet. Certifiering av annan personal, såsom lärare eller andra universitetsanställda accepteras inte.

Andra handlingar som ska skickas in via post

Andra dokument som du skickar via vanlig post måste också visa att det är en bestyrkt kopia av originaldokumentet. Du kan be en lärare, skolledare eller vän att intyga kopian för dig. På varje kopia måste de skriva sitt namn i klartext, signatur och telefonnummer.

De här dokumentkopiorna måste intygas:

  • Gymnasiedokument (high school)
  • Kopior av engelska testresultat (vissa engelska testresultat måste skickas in på annat sätt, se engelska prov för mer information)