Om du inte har den examen som krävs, men är registrerad på den sista terminen av ett program som leder till en examen, kan du accepteras av universitetet.

När du söker till en magisterexamen är du skyldig att dokumentera alla terminer av dina studier. Universiteten kan överväga att bevilja din ansökan om du är på ditt sista studieår. Du måste då skicka in officiella betygsdokument över dina hittills genomföra terminer och nuvarande studier. Du måste även skicka in ett intyg från ditt universitet omatt du bifogar en utskrift på alla genomförda terminer hittills och lämnar in dokumentation där ditt universitet intygar att du är en aktiv deltagare på sista terminen.

Intyg från ditt nuvarande universitet

Ett officiellt dokument som talar om att du för närvarande är inskriven och deltar i sista terminen av dina studier ska bifogas till din ansökan. Dokumentet ska utfärdas genom och intygas av en företrädare för det akademiska registratorskontoret, examinationskontoret eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid ditt universitet. Certifiering av annan personal, såsom lärare eller andra universitetsanställda accepteras inte.

Studenter med villkorad antagning

Om du blivit villkorligt antagen som en sistaårsstudent med hjälp av ovanstående intyg, måste du bifoga din kompletta betygsdokumentation när du registrerar dig på ditt universitet i början av terminen i Sverige.