Det finns två sätt att skicka in dokument till oss. Antingen laddar du upp dem på Antagning.se eller så skickar du in dem via post.

De flesta kan ladda upp sina akademiska dokument

Det finns några få undantag:

  • Om din examen utfärdades i Kamerun, Kanada, Eritrea, Etiopien, Bangladesh, Ghana, Nigeria eller USA måste ditt transcript skickas direkt från universitetet.

Om din examen utfärdades i ett annat land kan du skanna originaldokumenten och ladda upp dem till Antagningen.

Var noga med att läsa alla instruktionerna för att vara säker på att du vet vad du ska skicka och hur.

Dokument som alltid kan laddas upp

De här dokumenten kan alltid laddas upp på vår webbplats (se Instruktioner för uppladdning för att se hur du laddar upp dina dokument på rätt sätt):

  • Engelska testresultat 

  • ID-handlingar – alla internationella studenter måste bifoga en kopia av sitt pass eller annan ID-handling.

  • Motivationsbrev, rekommendationsbrev och sammanfattning av uppsatser (om mindre än 10 sidor) – skicka bara in de här om högskolan eller universitetet du sökt kräver det. Se deras hemsida och programinformation för mer information.

Vetenskapliga uppsatser och portfolios

Om ditt universitet kräver att du visar prov på tidigare akademiska arbeten som uppsatser eller portfolios, måste de skickas direkt till universitetet och inte Antagningen.

Skicka dokument via en leveransservice eller vanlig post

Att ladda upp dokument är aldrig ett krav, men det är det snabbaste, säkraste och enklaste sättet att skicka dina dokument till oss. Du kan skicka alla dina dokument via post eller med en leveransservice. Se Instruktioner för vanlig post och leveransservice för information om hur du skickar dina dokument till oss på rätt sätt.