Det finns två sätt att skicka in dokument till oss. Antingen laddar du upp dem på Antagning.se eller så skickar du in dem via post.

De flesta kan ladda upp sina akademiska dokument

Det finns några få undantag:

  • Om din examen utfärdades i Kamerun, Kanada, Eritrea, Etiopien, Bangladesh, Nigeria eller USA måste ditt transcript skickas direkt från universitetet.

Var noga med att läsa alla instruktionerna för att vara säker på att du vet vad du ska skicka och hur.

Dokument som alltid kan laddas upp

De här dokumenten kan alltid laddas upp på vår webbplats (se Instruktioner för uppladdning för att se hur du laddar upp dina dokument på rätt sätt):

  • Engelska testresultat 

  • ID-handlingar – alla internationella studenter måste bifoga en kopia av sitt pass eller annan ID-handling.

Vetenskapliga uppsatser, portfolios, motivationsbrev, osv

Om ditt universitet kräver andra dokument måste de skickas enligt instruktionerna från universitetet.

Skicka dokument via en leveransservice eller vanlig post

Att ladda upp dokument är aldrig ett krav, men det är det snabbaste, säkraste och enklaste sättet att skicka dina dokument till oss.

Du kan skicka alla dina dokument via post eller med en leveransservice. Se Instruktioner för vanlig post och leveransservice för information om hur du skickar dina dokument till oss på rätt sätt.

Senast uppdaterad: 24 januari 2020