För att göra klart din ansökan till master- eller magisterprogrammet måste du skicka in ett antal dokument (efter att ha anmält dig online till kurser och program). 

För de flesta innebär det att ladda upp inskannade originaldokument. Det finns dock några undantag. Skicka inte in dokument som inte är listade här om de inte krävs av högskolan eller universitetet som du söker till.

Dokumentation som krävs av alla som söker magister- eller masterutbildning

1. Intyg och examensbevis för avlagd examen motsvarande svensk kandidatexamen från en internationellt erkänd högskola eller universitet.

  • Originaldokument ska utfärdas av en företrädare för det akademiska registratorskontoret, examinationskontoret eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid universitetet.

  • Du måste alltid skicka dina dokument på originalspråket. Om dina dokument är på ett annat språk än svenska, danska, norska, engelska, franska eller tyska, måste du också skicka in en officiell översättning. Översättningen ska vara till ett av följande språk: svenska, engelska, franska eller tyska.

2. Betygsutdrag (transcript) över hela din utbildning. Sortera dem gärna i omvänd kronologisk ordning, så att den senaste hamnar överst.

  • Du måste alltid skicka din betygsdokumentation på originalspråket. Om dina dokument är skrivna på ett annat språk än svenska, danska, norska, engelska, franska eller tyska måste du också bifoga en officiell översättning. Översättningen ska vara till ett av följande språk: svenska, engelska, franska eller tyska.

  • Om din examen utfärdades i Kamerun, Kanada, Eritrea, Etiopien, Ghana, Nigeria eller USA, måste ditt transcript skickas direkt från universitetet. Om du skickar det själv kommer det inte att accepteras. Skicka inte försättsblad till universitetet/universiteten du tidigare har studerat vid och begärt transcript från. Om de skickar ditt transcript till Antagning.se i Sverige med dina försättsblad, kommer dokumenten att avvisas.

  • Om din examen utfärdades i Afghanistan, Bangladesh eller Bhutan, måste de skickas in via post till Antagningen. Du kan inte ladda upp dina akademiska dokument.

  • För vissa länder finns särskilda regler för vilka handlingar som vi kräver och hur de ska lämnas in. Se Dokument från ditt utbildningsland för mer information.

  • Originaldokumenten ska utfärdas av en företrädare för det akademiska registratorskontoret, det akademiska registratorskontoret, examinationskontoret, eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid universitetet. Skicka in bestyrkta kopior av dem.

3. Bevis på engelska språkkunskaper

Du kan uppfylla behörighetskravet i engelska på olika sätt. Läs mer här: Språkkrav för utbildning på engelska

4. Bevis på att du uppfyller de särskilda behörighetskraven 

På högskolans eller universitetets hemsida finns information om de specifika kraven för särskild behörighet för kursen eller programmet du har sökt. Var noga med att kontrollera att du uppfyller kraven.

5. Identitetshandling

För att behandlingen av din ansökan ska gå snabbare, behöver vi en kopia av sidan i ditt pass med personuppgifter och fotografi eller någon annan identitetshandling.

6. Undertecknat försättsblad. 

Försättsblad krävs bara när du skickar in dina dokument via post och inte vid uppladdning. För studenter med svenskt personnummer räcker det med att du skriver personnumret på dokumenten, som du sedan skickar till Antagning.se i Sverige.

Annan dokumentation

Rapporter och uppsatser

Om särskild behörighet till ett universitet och/eller institution kräver en avhandling eller uppsats ska du skicka den direkt till universitetet. Du kan se de särskilda behörighetskraven i programbeskrivningen. Gå direkt till programbeskrivningen från sökresultaten här på Antagning.se. Klicka bara på "Mer information" bredvid programmen i resultatlistan.

Sammanfattningar av uppsatser

Alla korta sammanfattningar (max 10 sidor) som efterfrågas av högskolan eller universitetet du söker till ska ingå i resten av dina ansökningshandlingar.

Du ska bara lämna in en sammanfattning om du uppmanas att göra det av högskolan eller universitetet.

Rekommendationsbrev

Skicka inte rekommendationsbrev om det inte uttryckligen krävs av högskolan eller universitetet som du söker till. Rekommendationsbrev kan också lämnas in med resten av dina dokument.

Letters of Intent

Om högskolan eller universitetet begär avsiktsförklaringar ska de ingå i resten av dina ansökningshandlingar.

Du ska bara ska lämna in en avsiktsförklaring om du uppmanas att göra det av högskolan eller universitetet.

Diploma Supplement

Ett Diploma Supplement krävs inte vid ansökan till studier i Sverige. Om du har ett Diploma Supplement, går det inte att bara använda det som bevis på din examen. Men det kompletterar ditt examensbevis och godtas som ersättning för en officiell betygsdokumentation – om kurser och betyg framgår tydligt.

Ditt namn och/eller referensnummer ska framgå på varje sida på Diploma Supplement.

Namnändring

Om du har ändrat ditt namn officiellt, till exempel vid giftermål, måste du styrka detta. Dokumentationen kan vara i form av en kopia av ditt vigselbevis eller andra relevanta dokument.