För att bli antagen till en magister- eller masterutbildning måste du uppfylla behörighetskraven och ha rätt språkkunskaper.

Grundläggande behörighet

För studier på magister- och masternivå behöver du ha en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng.

Språkkrav

Högskolan eller universitetet bestämmer vilka språkkrav och vilken nivå som krävs i både svenska och engelska för varje kurs och program. Läs mer om det på den aktuella högskolans webbplats.

  • För utbildningar som ges på svenska behöver du styrka dina språkkunskaper i svenska. 

  • Om utbildningen ges på engelska ska du kunna styrka dina språkkunskaper i engelska. 

Läs mer om hur du kan uppfylla språkkraven här:

Språkkrav för utbildningar som ges på svenska

Språkkrav för utbildningar som ges på engelska

Särskilda behörighetskrav

Utöver de krav som beskrivs här ovan, kan en del kurser och program kräva särskild behörighet. Vilka kraven är kan du läsa mer om på högskolan eller universitetets webbplats under kurs- och programbeskrivning. Den informationen kommer du även åt direkt från sökresultatet här på Antagning.se. Klicka på “Mer information” bredvid varje kurs/program.

Senast uppdaterad: 08 april 2019