Om du inte uppfyller kraven på engelska via din gymnasieutbildning, och inte heller uppfyller något av undantagen, måste du göra ett internationellt erkänt engelskatest.

Krav i engelska

Det grundläggande kravet i engelska för de flesta magister- och masterprogram är som lägst Engelska 6, Engelska B eller motsvarande. För några kurser och program är minimikravet Engelska 5, Engelska kurs A eller motsvarande. Var noga med att läsa kursbeskrivningen på högskolan eller universitetets hemsida för att se vad som krävs.

Godkända tester och lägsta resultat som krävs

IELTS Academic

Academic modules

För Engelska 7: en totalpoäng på 7,0 och inget del under 6
För Engelska 6: en totalpoäng på 6,5 och ingen del under 5.5
För Engelska 5: en totalpoäng på 5,5 och ingen del under 5.0

Skicka in dina testresultat från IELTS Academic

Du kan ladda upp testresultatet via dokumentuppladdningsfunktionen här på Antagning.se. Du kan också skicka en kopia av ditt testresultat till oss med vanlig post.

Det räcker med att du laddar upp eller skickar in en kopia eftersom ditt resultat ändå kommer att kontrolleras senare.

__________________________________________________

TOEFL iBT (Vi accepterar inte TOEFL ITP)

Pappersbaserad

För Engelska 7: 4,5 poäng (skala 1-6) i skriftliga provet, totalpoäng 600
För Engelska 6: 4,5 poäng (skala 1-6) i skriftliga provet, totalpoäng 575
För Engelska 5: 4,0 poäng (skala 1-6) i skriftliga provet, totalpoäng 530

Internetbaserat

För Engelska 7: 20 poäng (skala 1-30) i skriftliga provet, totalpoäng 100
För Engelska 6: 20 poäng (skala 0-30) i skriftliga provet, totalpoäng 90
För Engelska 5: 17 poäng (skala 0-30) i skriftliga provet, totalpoäng 72

TOEFL Examinee Score Records accepteras inte.

Skicka in dina testresultat från TOEFL IBT 

Alla TOEFL-test ska skickas direkt från Educational Testing Service (ETS). Institutionskoden för Antagningen (University Admissions in Sweden) i Sverige är "Sweden 3477". När du skickar din poäng kan du ange vilken skolform eller avdelning du vill för Antagningen (University Admissions) – det spelar ingen roll vilken du väljer.

Det kan ta flera veckor innan vi får dina provresultat från ETS, så se till att skicka dem till Antagning.se så fort du kan.

__________________________________________________

Cambridge Michigan Language Assessments

Michigan English Language Assesment Battery (MELAB), för Engelska 6, minst 90 poäng

Michigan English Language Assessment Battery (MELAB), for Engelska 5, minst 85 poäng

University of Michigan, Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) för Engelska 6

Skicka in dina testresultat från Cambridge Michigan Language Assesment

Du kan ladda upp en kopia av testresultatet via dokumentuppladdningsfunktionen här på Antagning.se. Du kan också skicka en kopia av dina testresultat till oss med vanlig post.

__________________________________________________

Pearson PTE Academic

För Engelska 7: 68 poäng (skriftligt 61)
För Engelska 6: 62 poäng (skriftligt 61)
För Engelska 5: 47 poäng

Skicka in dina resultat

Skicka in en kopia av din Test Taker Score Report

För att få ditt testresultat från Pearson godkänt krävs följande steg:

  • Ladda upp en kopia med ditt testresultat till Antagning.se eller skicka in det med vanlig post.

  • Ditt provresultat måste verifieras. Kontakta Pearson och se till att Antagningen (University Admissions in Sweden) får ta del av ditt testresultat. Det gör det möjligt för oss att verifiera testresultat online.

Den här processen kan ta tid, så ordna det här så snart du har fått ditt testresultat. Antagningen kommer inte att acceptera resultat som inte kan verifieras.

__________________________________________________

Cambridge English Language Assessment

För Engelska 5 - Cambridge English: First (First Certificate in English) grade A, B or C

För Engelska 6 - Cambridge English: Advanced (Certificate in Advanced English)

För Engelska 7 - Cambridge English: Proficiency (Certificate of Proficiency in English)

Skicka in dina testresultat från Cambridge English Language Assesment

  • Du måste skicka in en kopia av ditt "Certificate". Ett "Statement of Results" godtas inte.

  • Ladda upp en kopia av testresultatet via dokumentuppladdningsfunktionen här på Antagning.se. Du kan också skicka en kopia av ditt testresultat till oss med post.