Om du har studerat vid en högskola eller universitet kan det mycket väl vara så att du uppfyller behörighetskravet i engelska för magister- och masterstudier i Sverige.

Men för att vara helt säker måste du kunna dokumentera att du uppfyller något av kriterierna på listan här under. 

Engelska som undervisningsspråk

Du uppfyller kraven på engelska om du:

  • Kan uppvisa ett formellt intyg från universitetet eller betyg på att du har en avslutad kandidatexamen där det tydligt framgår att undervisningsspråket för programmet var engelska.

  • Har en kandidatexamen från ett universitet där engelska är det enda undervisningsspråket. Universitetet måste ha varit listat i International Handbook of Universities (med universitet som bara undervisar på engelska) i den upplaga som var aktuell året examen togs.

  • Har en examen på 1 år på en nivå högre än grundnivå från ett universitet där engelska är det enda undervisningsspråket. Universitetet måste ha varit listat i International Handbook of Universities (med universitet som bara undervisar på engelska) i den upplaga som var aktuell året examen togs.

Engelska som huvudämne

Du uppfyller kraven på engelska om du har en bachelorexamen där engelska är huvudämne.

60 högskolepoäng EU/EEA eller Schweiz

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng från ett EU/EEA-land eller Schweiz där undervisningsspråket är engelska. Undervisningsspråket måste vara tydligt angivet på officiella dokument. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet.

60 högskolepoäng andra länder

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng från Storbritannien, Irland, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica, eller de engelsktalande delarna av Kanada. Undervisningsspråket måste vara engelska. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet.

Indien och Pakistan

Du uppfyller kraven på engelska om du är från Indien eller Pakistan och har en bachelorexamen (motsvarande en svensk kandidatexamen) i ingenjörskonst, datavetenskap, matematik, tillämpad informationsteknologi, medicin, farmaci, naturvetenskap, vetenskap eller teknik. Det får inte vara dokumenterat att undervisningsspråket var annat än engelska.

Turkiet

Du uppfyller kraven på engelska om du har ett års förberedande studier (preparatory class) i engelska på ett universitet. Mer information hittar du på landspecifik information för Turkiet.

Läs informationen för utbildningslandet

Kompletterade universitetsstudier i vissa andra länder kan också uppfylla kravet i engelska. Läs mer på de individuella landsidorna.

Kan jag skicka in ett intyg eller brev från mitt universitet?

Nej, de godtas oftast inte. Men det finns två undantag: 

  • Om du har 60 högskolepoäng från ett EU/EES-land eller Schweiz där undervisningsspråket var engelska.

  • Om du har 60 högskolepoäng från USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica eller de engelsktalande delarna av Kanada där undervisningsspråket var engelska.

Andra intyg eller brev godtas alltså inte.