Om du har studerat vid en högskola eller universitet kan det mycket väl vara så att du uppfyller behörighetskravet i engelska för magister- och masterstudier i Sverige.

Men för att vara helt säker måste du kunna dokumentera att du uppfyller något av kriterierna på listan här under. 

Engelska som undervisningsspråk

Du uppfyller kraven på engelska om du:

  • Har en kandidatexamen, eller motsvarande, där det i den formella dokumentationen (diplom eller transcripts/betygsförteckning) tydligt framgår att undervisningsspråket för programmet var engelska.
  • Har en kandidatexamen, eller motsvarande, från ett universitet där engelska är det enda undervisningsspråket. Universitetet måste ha varit listat i International Handbook of Universities (med engelska som enda undervisningsspråk) i den upplaga som var aktuell året examen togs.

Tänk på att om det krävs att du har flera examina för att det ska motsvara en kandidatexamen (till exempel en 2-årig bachelor + en 2-årig master) så måste båda examina uppfylla något av kraven ovan.

Du uppfyller även kraven på engelska om du:

  • Har en examen på minst 1 år på en nivå högre än kandidatexamen, eller motsvarande examen, där det i den formella dokumentationen (diplom eller transcripts/betygsförteckning) tydligt framgår att undervisningsspråket för programmet var engelska.
  • Har en examen på minst 1 år på en nivå högre än kandidatexamen, eller motsvarande examen, från ett universitet där engelska är det enda undervisningsspråket. Universitetet måste ha varit listat i International Handbook of Universities (med engelska som enda undervisningsspråk) i den upplaga som var aktuell året examen togs.

Engelska som huvudämne

Du uppfyller kraven på engelska om du har en kandidatexamen, eller motsvarande, med engelska som huvudämne.

Tänk på att om det krävs att du har flera examina för att det ska motsvara en kandidatexamen (t.ex. en 2-årig bachelor + en 2-årig master) så måste båda examina ha engelska som huvudämne.

60 högskolepoäng EU/EES eller Schweiz

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng från ett EU/EES-land eller Schweiz där undervisningsspråket är engelska. Undervisningsspråket måste vara tydligt angivet på officiella dokument. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet.

60 högskolepoäng andra länder

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng från Storbritannien, Irland, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica, eller de engelsktalande delarna av Kanada. Undervisningsspråket måste vara engelska. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet.

Indien och Pakistan

Du uppfyller kravet i engelska om du har en bachelorexamen (motsvarande en svensk kandidatexamen) från Indien eller Pakistan i ingenjörskonst (engineering), datavetenskap, matematik, tillämpad informationsteknologi (Computer Applications), medicin, farmaci, naturvetenskap, vetenskap eller teknik. Det får inte vara dokumenterat att undervisningsspråket var annat än engelska. Observera att en examen i Informationsteknologi (Information Technology) inte ger behörighet i engelska. Examen från Federal Urdu University of Arts, Science & Technology (FUUAST) i Pakistan ger heller inte behörighet i engelska, så länge det inte framgår i den officiella examensdokumentationen att studierna varit helt på engelska. Övriga intyg om att undervisningsspråket varit Engelska accepteras inte.

Turkiet

Du uppfyller kraven på engelska om du har ett års förberedande studier (preparatory class) i engelska på ett universitet. Från och med antagningen till vårterminen 2019 kommer ”prepratory year” från Turkiet inte att ge behörighet i engelska 

Mer information hittar du på landspecifik information för Turkiet.

Läs informationen för utbildningslandet

Kompletterade universitetsstudier i vissa andra länder kan också uppfylla kravet i engelska. Läs mer på de individuella landsidorna.

Kan jag skicka in ett intyg eller brev från mitt universitet?

Nej, de godtas oftast inte. Men det finns två undantag: 

  • Om du har 60 högskolepoäng från ett EU/EES-land eller Schweiz där undervisningsspråket var engelska.

  • Om du har 60 högskolepoäng från USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica eller de engelsktalande delarna av Kanada där undervisningsspråket var engelska.

Andra intyg eller brev godtas alltså inte.