Det finns olika datum för masters- och magistersutbildningarna, beroende på om de är internationella utbildningar med engelska som undervisningsspråk, eller utbildningar som ges på svenska. 

Vissa utbildningar som ges på engelska kan placeras i både First round och Second Round.

Läs mer om First och Second round

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats.

Vårterminen 2018

 

  Master's First admission round   Bachelor's First admission round
Bachelor's + Master's Second admission round

Webbanmälan öppnar

 

 1 juni  1 juni 15 sept

Sista anmälningsdag

 

 15 augusti  15 augusti  16 oktober

Sista kompletteringsdag

 

 1 september  1 september  1 december


Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse

 

 1 september  1 september  31 oktober 

Antagningsbesked med svarskrav

 

 19 oktober

12 oktober

 8 december

Sista svarsdag

 

Du behöver inte svara Du behöver inte svara  19 december

Andra antagningsbeskedet

 

 Inget  Inget  27 december

Terminstart

 

 januari  januari  januari

Höstterminen 2017

 

  Master's, First admission round   Bachelor's, First admission round
Bachelor's + Master's Second admission round

Webbanmälan öppnar

 

17 oktober,  2016 17 oktober,  2016 15 mars

Sista anmälningsdag

 

 15 januari  15 januari  18 april

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse

 

 1 februari  1 februari  8 maj

Sista kompletteringsdag (skicka in dokument)

 1 februari  1 februari  21 juni

Antagningsbesked med svarskrav

 

 24 mars  31 mars  13 juli

Sista svarsdag

 12 april  19 april  28 juli

Andra antagningsbeskedet

 

 21 april  26 april  3 augusti

Terminstart

 

 september  september  september