Här finns instruktioner för hur du gör en webbanmälan. 

På sidan Anmäl dig så här får du hjälp genom att följa de olika stegen till en webbanmälan.