Frågor och kontakt
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Du kan också höra av dig direkt till oss.

Anmälan till höstterminen stänger

18 april är sista chansen att göra en anmälan i tid. Vi stänger anmälan kl. 24.00.

Många högskolor och universitet har öppet för sen anmälan. En del högskolor och universitet öppnar dock inte för sen anmälan förrän efter urval 1 som sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer. Efter urval 1 kommer det alltså att dyka upp ytterligare några kurser och program som du kan göra en sen anmälan till. 

Läs mer om sen anmälan