Antagningsbeskedet för sommarkurser kommer under dagen. Du behöver inte svara på antagningsbeskedet.