Antagningsbeskedet kommer den 12 april. De flesta utbildningar har kursstart i början av september. 

Tänk på att alltid lämna återbud om du inte vill gå utbildningen.  

Hör av dig till högskolan eller universitetet som håller i utbildningen för mer information.