2 april är sista chansen att komplettera din anmälan. Kom ihåg att din anmälan måste vara komplett för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. 

Glöm inte att ladda upp tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet.  

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Antagningsbeskedet kommer redan den 21 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet. Kursstarten är i början av september för de flesta utbildningarna.

Tänk på att alltid lämna återbud om du inte vill gå utbildningen.  

Hör av dig till högskolan eller universitetet som ger utbildningen för mer information.