Det andra antagningsbesked inför hösten 2017 publiceras under eftermiddagen.

Gå in på ditt konto och se om du blivit antagen eller reservplacerad. Vill du veta mer om terminstart och upprop och liknande ska du ta kontakt med universitetet eller högskolan. Läs mer om antagningsbesked

Det finns fortfarande utbildningar som är öppna för sen anmälan. De utbildningarna har en välj-knapp i Utbildningar. Läs mer om hur du gör en sen anmälan