Nu kan du se ditt andra antagningsbesked. Det behöver du inte svara på.

Om du har frågor om upprop, schema eller registrering ska du vända dig till det universitet eller den högskola det gäller. Läs mer på sidan Andra antagningsbeskedet.