För att hinna registrera dina betyg före urvalet, behövde vi ha dem senast 1 december.