Den 17 december är sista chansen att svara på ditt antagningsbesked. Du måste svara senast kl. 24.00.

Du måste svara för att kunna få en plats på den utbildning du vill gå på. Du ska svara oavsett om du är antagen eller reservplacerad.