Vidareutbildning för yrkesverksamma innehåller framför allt specialistsjuksköterskeprogram, men även barnmorskeprogram och andra riktade utbildningar. 

Under den här höstterminen för Vidareutbildning för yrkesverksamma kommer drygt 20 lärosäten att erbjuda utbildningar.

Sista anmälningsdag är 16 mars. Sista kompletteringsdag är 2 april och då ska din anmälan vara fullständig, för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Glöm inte att ladda upp tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet.  

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Antagningsbeskedet kommer redan den 21 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet. Kursstarten är i början av september för de flesta utbildningarna.

Tänk på att alltid lämna återbud om du inte vill gå utbildningen. 

Hör av dig till högskolan eller universitetet som ger utbildningen för mer information.