För att hinna registrera dina betyg före urvalet, behövde vi ha dem senast 19 juni. 

Om du missar att skicka in dina betyg i tid kan du skicka in dem som en sen komplettering. Om du skickar in dina betyg som en sen komplettering så är det högskolorna och universiteten som avgör om den ska behandlas. Finns det platser kvar efter urvalet kan din sena komplettering tas med.

Läs mer om vad som händer om du skickar in en sen komplettering nu. 

Tar du en IB- eller EB-examen har du fram till 5 juli på dig att komplettera med betyget. Det gäller också dig som avslutar en gymnasieutbildning efter den 19 juni i ett land som ingår i EU eller EES.