Klicka på rubriken och se om du tillhör dem som måste ladda upp intyg om medborgarskap.

Du som är svensk medborgare och bor i Sverige behöver varken betala anmälnings- och studieavgift eller styrka avgiftsfrihet. Det kan även gälla för dig som inte är svensk medborgare men har ett svenskt personnummer och tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift, du hittar informationen du behöver på sidan om Anmälningsavgifter.