Klicka på rubriken och läs mer om du tillhör dem som måste ladda upp intyg om medborgarskap.

Du som är medborgare i något av de nordiska länderna eller är svensk medborgare, men inte är folkbokförd i Sverige, måste visa att du inte behöver betala någon anmälningsavgift genom att ladda upp handlingar som visar ditt medborgarskap.

Du som är medborgare i Schweiz eller i något av de länder som ingår i EU, måste också ladda upp handlingar som visar ditt medborgarskap. Vi ska ha dina handlingar senast den 31 oktober, vilket innebär att du måste ladda upp dem några dagar innan.

Läs mer om vad du ska ladda upp under den rubrik som passar din bakgrund i avsnittet Anmälningsavgifter här på sajten.