Vid anmälan till höstterminen 2016 kommer två högskolor att införa lämplighetsbedömning vid antagningen till vissa av deras lärar- och förskollärarutbildningar.

Detta är en försöksverksamhet och gäller två utbildningar vid Linnéuniversitetet och fyra vid Jönköping University. När du söker till någon av dessa utbildningar kommer det att finnas krav på din lämplighet för att arbeta som lärare eller förskollärare. Kraven på lämplighet gäller utöver övriga krav på grundläggande och särskild behörighet. Bedömningen är också ett sätt för dig som sökande att höja ditt meritvärde.

Du bedöms mot fem kriterier

Du som söker till något av de berörda programmen kommer att få gå igenom en lämplighetsbedömning med fokus på fem kriterier:

  • kommunikativ förmåga
  • interaktiv förmåga
  • förmåga till självreflektion
  • förmåga att ta en ledarroll
  • motivation för den kommande yrkesutövningen

Resultatet av bedömningen blir både behörighetsgrundande och en möjlighet för dig att stärka dina meriter inför urvalet.

Kontakt och frågor

Om du har frågor om vilka utbildningar det gäller, ansökan och hur bedömningen kommer att gå till ska du kontakta Jönköping University eller Linnéuniversitetet.

Information om projektet på Jönköping Universitys webbplats

Information om projektet på Linnéuniversitetets webbplats