Från och med höstterminen 2014 ger Svenskt teckenspråk för hörande meritpoäng som ett modernt språk.

Regeringen har fattat beslut om att teckenspråk för hörande ska likställas med moderna språk i fråga om meritpoäng. Förordningen trädde i kraft den 1 februari och tillämpades första gången vid antagning till höstterminen 2014. Om du vill läsa mer kan du läsa förordningen som länkas till i högerspalten.