Den tillfälliga urvalsgruppen BIex är nu borta. BIex togs fram 2014 för att kompensera de som har gymnasieexamen eftersom det nya betygssystemet gör det svårare än tidigare att nå högsta betyg. 

Nu till sommarkurserna och höstterminen kan du alltså inte längre hamna i urvalsgruppen BIex. Man räknar med att de flesta som har betyg från den gamla betygsskalan redan har börjat studera, och att de flesta som söker nu för tiden med andra ord har en gymnasieexamen. Det innebär att skillnaden mellan grupperna inte längre behöver kompenseras.

Läs mer om de olika urvalsgrupperna på sidan Betygsurval.