I höst när anmälan till vårterminen 2019 öppnar kommer vi att ha minskat antalet sökalternativ. När du gör en anmälan till vårterminen kommer du bara att kunna välja 12 utbildningar i stället för som tidigare 20. Detsamma gäller för höstterminen. Sommarkurserna går från 20 möjliga sökalternativ till 6.

Vi har sett att de sökalternativ som är väldigt lågt prioriterade (på plats 19 och 20 till exempel) sällan leder till att någon blir antagen. De personer som faktiskt bli antagna till en kurs eller ett program som de har satt så långt ned, går ofta inte klart sin utbildning. Och det beror kanske på att man inte har så stort intresse för ett alternativt som är rangordnat så lågt. Samtidigt tar de lågprioriterade alternativen mycket tid att gå igenom för våra handläggare. Nu när de försvinner hoppas vi på att kunna spara tid och snabba på antagningsprocessen.

Det har alltid varit viktigt att välja sina utbildningar med omsorg, men nu blir det extra viktigt. Det går inte längre att ha lika många backupalternativ utan det gäller att vara säker på att du åtminstone har en chans att komma in på de utbildningar du väljer.

Förbered dig så här:

1. Sök bara utbildningar som du är behörig till. Sök fram din utbildning i fliken Utbildningar här på Antagning.se. Under rubriken ”Förkunskapskrav” ser du vilka kurser som krävs för just den utbildningen. Så klart måste du också ha grundläggande behörighet till alla utbildningar. Läs gärna mer om både särskild och grundläggande behörighet på https://www.antagning.se/sv/. Klicka dig vidare till den betygstyp som gäller för dig.

2. Titta på tidigare års statistik för att få en uppfattning om hur höga betyg som brukar krävas för att ha en chans att komma in. På UHR.se kan du se vilket meritvärde som tidigare har räckt för att komma in på utbildningen. Det kan så klart både bli högre eller lägre nästa termin, men statistiken ger åtminstone en fingervisning.