Du som började studera i Sverige före 1 juli 2011 har rätt att slutföra utbildningen utan att betala anmälnings- eller studieavgift.

Avsluta före 31 december 2018

Om du är student vid ett svenskt universitet eller högskola och började läsa en kurs eller ett program före den 1 juli 2011, har du rätt att gå klart utbildningen utan att betala studieavgift. Om studierna inte är avklarade den 31 december 2018 kommer du att behöva betala avgift för tiden därefter.

Information på engelska

Under rubriken Students currently studying in Sweden på Universityadmissions.se kan du läsa mer om vad som gäller för dig som redan studerar i Sverige.