Vi vet i dagsläget inte när Storbritannien lämnar EU och om det utträdesavtal som har förhandlats fram går igenom eller om det blir en brexit utan avtal. 

Brexit med avtal

Om utträdesavtalet blir godkänt kommer övergångsregler att gälla till och med december 2020. Vad dessa övergångsregler innebär har vi för närvarande ingen information om. 

Brexit utan avtal

Om det blir en brexit utan avtal har den svenska regeringen fattat beslut om tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter för vissa brittiska medborgare under en övergångsperiod.

De här förändringarna gäller från och med det datum Storbritannien lämnar EU utan ett avtal.

  • Brittiska medborgare med pågående studier behöver inte betala studieavgift. Dessa studenter får läsa klart kursen eller programmet avgiftsfritt till och med december 2022.
  • Brittiska medborgare och familjemedlemmar till dessa, som dagen före Storbritanniens utträde ur EU har uppehållsrätt i Sverige av andra skäl än studier behöver inte betala anmälnings- och studieavgift till och med mars 2020.
  • Brittiska medborgare som söker eller blir antagna till en kurs eller ett program senast dagen före Storbritanniens utträde ur EU behöver inte betala anmälnings- och studieavgift. Utbildningen får slutföras avgiftsfritt till och med december 2022.
  • Brittiska medborgare som söker kurs eller program efter Storbritanniens utträde ur EU blir skyldiga att betala både anmälnings- och studieavgift.

Vi uppdaterar informationen här när vi vet mer.

Senast uppdaterad: 15 april 2019