Här har vi samlat faktablad och annan information att ladda ner eller skriva ut.

Introduktion till antagningsreglerna

• Att söka till högskolan med en gymnasieexamen

• Att söka med slutbetyg

• Att söka med utländskt gymnasiebetyg

• Competing for places with foreign qualifications

 

Särskild behörighet

Områdesbehörigheter (Gy11/Vux12)
Här ser du som nu läser för att ta en gymnasieexamen eller som ska komplettera på komvux vilka kurser som du måste ha för att bli behörig till utbildningar inom ett visst område.

• Områdesbehörigheter (Slutbetyg)
Här ser du vilka kurser du måste ha för att bli behörig till utbildningar inom ett visst område och vilka områdeskurser som ger meritpoäng. 

• Särskild behörighet för utbildningar som leder till en yrkesexamen 
Här ser du vilka områdesbehörigheter som gäller för exempelvis apotekare och förskollärare.

 

Se hur dina betyg räknas 

Svenska betyg/IB 

• Signe söker till socionomprogrammet - ta hjälp av Signes exempel för att se hur meritvärdet räknas fram för dig med en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Signe söker till civilingenjörsprogrammet - Signe ändrar sig och vill bli civilingenjör i stället. Se här hur meritvärdet förändras efter kompletteringar.

• Tove söker till arkitektprogrammet - ta hjälp av Toves exempel för att se hur meritvärdet räknas ut i en komvuxexamen.

Malik söker till grundlärarprogrammet - här visar Malik hur meritvärdet räknas ut i ett slutbetyg från komvux med både nya och äldre kurser.

• Malik söker till dataingenjörsprogrammet - så här räknas meritvärdet ut när Malik, som har slutbetyg från komvux, kompletterar för att bli behörig.  

• Edvin söker till civilekonomprogrammet - följ med Edvin, som har slutbetyg från gymnasiet, och se hur hans meritvärde räknas fram, steg för steg.

• Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet - följ med Edvin och se hur meritvärdet räknas ut när han kompletterat sitt slutbetyg från gymnasiet med Gy11-kurser.

• Hugo söker till civilekonomprogrammet - följ med Hugo, som har en IB-examen, och se hur meritvärdet räknas ut.

Hugo söker till läkarprogrammetfölj med Hugo och se hur meritvärdet räknas ut när han kompletterat sin IB-examen med Gy11-kurser.

Utländska betyg

 Sara söker till ekonomprogrammet – Sara från Syrien gick ut gymnasiet 2010 med inriktning mot litteratur, och har fortsatt på komvux i Sverige.

 Korosh söker till dietistprogrammet – Korosh med gymnasiebetyg från Iran har i exemplet både grundläggande och särskild behörighet.

 Korosh söker till ämneslärare, matematik – här ser vi hur Korosh meritvärde påverkas av en behörighetskomplettering i matematik.

 Anna söker till sjuksköterskeprogrammet – följ med Anna som har gymnasiebetyg från Ryssland och se hur meritvärdet räknas fram.

 Anna söker till biomedicinska analytikerprogrammet – följ med Anna och se hur meritvärdet räknas fram.

 Elina söker till läkarprogrammet – Elina från Finland har både grundläggande och särskild behörighet här i exemplet som visar alla steg i meritvärderingen. 

 Dieter söker till ekonomprogrammet – se hur Dieter från Tyskland förbättrar sitt meritvärde med en tilläggskompletttering.

Meritvärde och meritpoäng

• Meritpoäng för områdeskurser  
Du som har ett slutbetyg med äldre kurser (kursplaner från 1994) får från och med antagningen till hösten 2012 också räkna meritpoäng för områdeskurser. Listan visar vad dina kurser motsvarar i dag och vilken meritpoäng en kurs ger.  

• Kurser som kan höja meritvärdet 
Du som har utländska gymnasiebetyg kan höja ditt meritvärde genom att läsa kurser på komvux. Här ser du vilka kurser det gäller.

 

Övrigt

Bra att veta om anmälan till högskolestudier
 Vi har tagit fram en broschyr som ger en grundläggande introduktion till Antagning.se.