I urvalsgruppen Akademiska poäng prövas du utifrån dina högskolemeriter.

Akademiska poäng

Urvalsgruppen kan också ha andra namn. Om urvalsgruppen används för den utbildning du är intresserad av, brukar framgå av kursbeskrivningen här i Utbildningar eller på universitetets eller högskolans webbplats.