Om du har en funktionsnedsättning som gör att du kan behöva någon form av stöd i studiesituationen, ska du ta kontakt med en samordnare på högskolan eller universitetet du vill studera vid.

Samordnare finns på alla högskolor

Vid varje universitet och högskola finns en kontaktperson som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 

Med samordnaren kan du som har någon form av funktionsnedsättning som kan innebära hinder för dig i studiesituation diskutera dina studieplaner och möjligheter till pedagogiskt stöd. För att få ett sådant kompenserande stöd, ska du skicka in eller kunna visa intyg på att du har en funktionsnedsättning, exempelvis dyslexi. Intyget måste vara utfärdat av en sakkunnig person.

Viktigt med tidig kontakt

Ta kontakt med samordnaren i samband med att du gör din anmälan, gärna tidigare. Det är särskilt viktigt med en tidig kontakt för dig som behöver teckenspråkstolkning eller har behov av studielitteratur i form av digitala talböcker och e-text. Behöver du annat pedagogiskt stöd i form av anteckningshjälp, mentor eller anpassning vid examination, tar du upp det också.

Varje högskola har möjlighet att anta sökande med funktionsnedsättning utifrån sina egna kriterier.