Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver någon form av stöd i din studiesituation, ska du ta kontakt med en samordnare på den högskola eller universitetet där du vill studera.

Samordnare finns på alla högskolor

Vid varje universitet och högskola finns en kontaktperson som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 

Med samordnaren kan du som har någon form av funktionsnedsättning som påverkar dig i din studiesituation, diskutera dina studieplaner och möjligheter till pedagogiskt stöd. För att få särskilt pedagogiskt stöd behöver du ett intyg eller en utredning som visar att du har en funktionsnedsättning som kan komma att påverka dina studier.

Viktigt med tidig kontakt

Ta kontakt med samordnaren tidigt, gärna samtidigt som du gör din ansökan. Det är extra viktigt med tidig kontakt om du behöver teckenspråkstolk. 

Varje högskola har möjlighet att anta sökande med funktionsnedsättning utifrån sina egna kriterier.

På Studera.nu finns det mer information om att studera med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 15 april 2019