Om urval och studieplatser

När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland de sökande som är behöriga.

 

 

urvalsgrupper.png

Betygsurval och provurval*

Minst 1/3 av platserna går till betygsgruppen.

Minst 1/3 av platserna går till dig som gjort högskoleprovet. 

Högst 1/3 av platserna går till alternativt urval. 

* Regeringen har föreslagit att urvalet i antagningen till högskolan ska kunna ändras tillfälligt, så att andelen platser som fördelas på resultat från högskoleprovet kan minskas. Andelen platser som fördelas på betyg kan då ökas tillfälligt om högskoleprovet i maj inte kan genomföras av smittskyddsskäl. Läs hela promemorian på regeringens webbplats. 

Du kan hamna i flera urvalsgrupper

Om du har flera olika meriter, till exempel både betyg och högskoleprovet, kan du placeras i flera urvalsgrupper samtidigt. Att placeras i flera grupper ger dig större chans att komma in.

Senast uppdaterad: 15 mars 2021