Läst på gymnasiet

De som uppfyller de grundläggande behörighetskraven för universitetsstudier i Sverige uppfyller oftast kraven på Engelska 6. I de flesta andra fall beror det på i vilket land du har studerat.

Uppfyller mina gymnasiestudier de engelska behörighetskraven?

De engelska behörighetskraven för de flesta magister- eller masterprogram motsvarar Engelska 6, men ibland kan även Engelska 5 godtas. Kolla vad som krävs för just din utbildning på högskolans eller universitetets webbplats.

Om du avslutat dina gymnasiestudier i Sverige, uppfyller du med största sannolikhet kraven på Engelska 6. Kolla dina meriter här på Antagning.se för att se vilken kurs du har från gymnasietiden.

Om du har slutfört dina gymnasiestudier i ett annat land är det möjligt att du ändå uppfyller engelskkraven.

Här kan du se om landet du studerat i uppfyller behörighetskravet

Senast uppdaterad: 07 april 2022