Läst på högskolan

Om du har studerat vid en högskola eller ett universitet kan det faktiskt mycket väl vara så att du uppfyller behörighetskravet i engelska för magister- och masterstudier i Sverige.

Men för att vara helt säker måste du kunna dokumentera att du uppfyller något av kraven på den här sidan.

Kan jag skicka in ett intyg eller brev från mitt universitet?

Nej, de godtas oftast inte. Men det finns två undantag: 

  • Om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller motsvarande från ett EU/EES-land eller Schweiz där undervisningsspråket var engelska.

  • Om du har 60 högskolepoäng (ECTS) från USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Jamaica eller de engelsktalande delarna av Kanada där undervisningsspråket var engelska.

Andra intyg eller brev godtas alltså inte.

Engelska som undervisningsspråk

Observera att om du har tagit din examen från ett universitet i Bangladesh, är det inte tillräckligt att ha haft engelska som undervisningsspråk under utbildningen (enligt informationen nedan). Läs mer om hur du uppfyller behörighetskraven för engelska i stycket om Bangladesh på sidan på sidan Gymnasiedokument från ditt utbildningsland.

Du uppfyller kraven på engelska om du:

  • Har en kandidatexamen, eller motsvarande, där det i den formella dokumentationen (diplom eller transcripts/betygsförteckning) tydligt framgår att undervisningsspråket för programmet var engelska. 
  • Har en kandidatexamen som utfärdades för tio år sedan eller senare, eller motsvarande, från ett universitet där engelska är det enda undervisningsspråket. Universitetet måste ha varit listat i International Handbook of Universities eller World Directory of Medical Schools (med engelska som enda undervisningsspråk) i den upplaga som var aktuell året examen togs. 

Tänk på att om det krävs att du har flera examina för att det ska motsvara en kandidatexamen (till exempel en 2-årig bachelor + en 2-årig master) så måste båda examina uppfylla något av kraven ovan.

Du uppfyller även kraven på engelska om du:

  • Har en examen på minst ett år på en nivå högre än kandidatexamen, eller motsvarande examen, där det i den formella dokumentationen (diplom eller transcripts/betygsförteckning) tydligt framgår att undervisningsspråket för programmet var engelska. 
  • Har en examen på minst ett år på en nivå högre än kandidatexamen, eller motsvarande examen, från ett universitet där engelska är det enda undervisningsspråket. Universitetet måste ha varit listat i International Handbook of Universities eller World Directory of Medical Schools (med engelska som enda undervisningsspråk) i den upplaga som var aktuell året examen togs. 

Engelska som huvudämne

Du uppfyller kraven på engelska om du har en kandidatexamen, eller motsvarande, med engelska som huvudämne.

Tänk på att om det krävs att du har flera examina för att det ska motsvara en kandidatexamen (till exempel en 2-årig bachelor + en 2-årig master) måste båda examina ha engelska som huvudämne.

60 högskolepoäng från EU/EES eller Schweiz

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller motsvarande från ett EU/EES-land eller Schweiz där undervisningsspråket är engelska. Undervisningsspråket måste vara tydligt angivet på officiella dokument. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet.

Tänk på att poängen inte kan vara från ett förberedande program eller engelskakurser på introduktionsnivå. 

60 högskolepoäng från andra länder

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller motsvarande från Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica, eller de engelsktalande delarna av Kanada. Undervisningsspråket måste vara engelska. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet.

Tänk på att poängen inte kan vara från ett förberedande program eller engelska kurser på introduktionsnivå. 

Afrikanska länder

Du uppfyller engelskkraven om du har en bachelorexamen, motsvarande en svensk kandidatexamen, från något av följande afrikanska länder: Botswana, Eritrea, Etiopien, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Indien och Pakistan

Du uppfyller kravet i engelska om du har en bachelorexamen (motsvarande en svensk kandidatexamen) från Indien eller Pakistan i ingenjörskonst (engineering), datavetenskap (computer science), tillämpad informationsteknologi (computer applications), medicin (medicine), farmaci (pharmacy), naturvetenskap (natural sciences), eller teknik (technology). Det får inte vara dokumenterat att undervisningsspråket var annat än engelska.

  • En examen i Informationsteknologi (Information Technology) ger inte behörighet i engelska.
  • En Bachelor's of Technology från Pakistan ger inte behörighet i engelska.
  • En examen från Federal Urdu University of Arts, Science & Technology (FUUAST) i Pakistan ger heller inte behörighet i engelska, så länge det inte framgår i den officiella examensdokumentationen att studierna varit helt på engelska. Övriga intyg om att undervisningsspråket varit engelska accepteras inte.

Läs informationen för utbildningslandet

Kompletterade universitetsstudier i vissa andra länder kan också uppfylla kravet i engelska. Läs vad som gäller för just ditt utbildningsland.

Senast uppdaterad: 20 december 2021