Ansök om prövning av reell kompetens så här

När du ansöker om prövning ska du ladda upp både en särskild blankett och de betyg och intyg du vill att högskolan ska gå igenom.

Så här gör du:

  • Anmäl dig till utbildningen eller utbildningarna här på webbplatsen.
  • Gå sedan till universitetet eller högskolans webbplats och läs deras instruktion om ansökan av reell kompetens.
  • Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens som finns länkad på den här sidan. Skriv ut blanketten så att du kan skriva din namnteckning på den och skanna sedan in den igen.
  • Ladda upp blanketten tillsammans med alla betyg, intyg och andra papper som anknyter till din ansökan.
  • Blanketten och alla handlingar ska ha laddats upp senast sista anmälningsdag. För att ta reda på vad som gäller om du lämnar in en ansökan efter det datumet, kontakta den högskola eller universitet det gäller.

Ladda upp din ansökan i tid

Tänk på att din ansökan om prövning av reell kompetens måste ha laddats upp på Mina sidor eller skickats via post och varit framme hos Antagningsservice senast sista anmälningsdag för att högskolan ska hinna gå igenom den.

Om du fått besked tidigare

Om du tidigare har fått besked om att du beviljats reell kompetens eller undantag ska du skriva det på blanketten och ladda upp ditt besked. Rör beskedet en utbildning som inte motsvarar den utbildning du söker nu måste du ladda upp en ny ansökan och alla handlingar igen.

Om du har frågor

Det är universitetet eller högskolan som svarar på frågor om reell kompetens. Eftersom de arbetar olika med bedömning av reell kompetens är det bra att kolla med den högskola som du är intresserad av vad de kräver för att din ansökan ska vara komplett. Mer information hittar du på Universitetens och högskolornas webbplatser.

Senast uppdaterad: 06 maj 2021