Om urval och studieplatser

Du som har gått en allmän kurs och fått ett studieomdöme konkurrerar med andra sökande med folkhögskolebakgrund i folkhögskolegruppen, BF.

1/3 betyg, 1/3 högskoleprov, 1/3 alternativt urval (används oftast till betyg)

När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland de sökande som är behöriga.  

Så här fördelas platserna på en utbildning. Platsfördelning och urval

Betygsurval och provurval

Den som har ett slutbetyg eller ett studieomdöme från folkhögskola prövas utifrån sitt betyg eller sitt studieomdöme. En sökande som gjort högskoleprovet prövas med sitt resultat från högskoleprovet.

Det här innebär att du som har ett studieomdöme från folkhögskola och har gjort högskoleprovet kan delta i båda urvalsgrupperna. Till många utbildningar är det få som hamnar i folkhögskolegruppen. Det betyder att gruppen bara tilldelas några få platser. För att öka dina chanser att bli antagen är det därför bra att göra högskoleprovet.

Tre grupper i betygsurvalet

Betygsgrupp I: Här ingår den som söker med sitt slutbetyg.

Betygsgrupp II: Här ingår den som har slutbetyg och kompletterande betyg.

Folkhögskolegruppen: Här ingår du med studieomdöme från folkhögskola.

Det går inte att säga generellt vilken grupp som är mer fördelaktig, eftersom antalet sökande med eller utan kompletteringar skiftar, liksom deras betyg. Läs mer om hur platserna fördelas i Platsfördelning och urval.

Senast uppdaterad: 17 juli 2020