Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att ges ett värde inför urvalet då platserna fördelas mellan de sökande. Det här kallar vi meritvärdering.

Meritvärdering av avgångsbetyg 2 och 3 från gymnasial vuxenutbildning

Grunden för meritvärderingen är avgångsbetyg 2 eller 3.  

Det betygsmedelvärde som räknas fram utifrån dina sifferbetyg (1-5) räknas sedan om till ett betygsvärde i 1–20-skalan, läs mer på sidan Meritpoängskompensation

Så här räknas betygen:

  • Alla betyg som ingår i avgångsbetyget räknas med.

Summan av betygsvärdena delas sedan med antalet ämnen. Betygspoängen avrundas till två decimaler.

Kompletteringsbetyg

Har du läst och fått betyg i en kurs eller ett ämne som inte ingår i avgångsbetyget, räknas det som en komplettering. Att "komplettera" betyder alltså i de här sammanhangen att läsa och få betyg i en kurs man behöver för att bli behörig eller en kurs som ger meritpoäng. Du kan också läsa en kurs du vill höja betyget i eller lägga till nationella kurser som höjer.

Komplettera med kurser som inte finns i ditt avgångsbetyg?

Tänk på att du bara får räkna med en Gy11/Vux12-kurs om den krävs för behörighet.

Behörighetskomplettering

Har du läst kursen eller ämnet för att skaffa dig behörighet till en utbildning, kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker ditt betygsvärde.

Utbyteskomplettering

Har du läst och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i avgångsbetyget, kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att byta ut, eller ersätta det lägre betyget med ett högre.

Tilläggskompletteringar

Tilläggskompletteringar är betyg i ämnen/kurser som du inte har i ditt avgångsbetyg men som räknas med om de höjer din betygspoäng. Gy11/Vux12-kurser kan inte räknas som tilläggskomplettering.

Olika meritvärde till olika utbildningar

Eftersom de särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar, kan det meritvärde du konkurrerar med skilja sig från utbildning till utbildning. Behörighetskurser påverkar meritvärdet utifrån vad som krävs till varje utbildning.

Räkna ut ditt meritvärde

Gå till Räkna ut ditt meritvärde för att se hur betyg i olika kurser kan påverka meritvärdet. Ta gärna hjälp av en studievägledare.

Senast uppdaterad: 24 september 2020