Cookies ger tillgång till många funktioner. Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies på denna webbplats.

Räkna ut ditt meritvärde

Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du använda vår räknare. Räknaren tar fram ett jämförelsetal, och när du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng har du ditt meritvärde.

Räknehjälpen

Räkna ut ditt meritvärde

Ditt meritvärde består av jämförelsetal + meritpoäng. Ditt jämförelsetal får du fram med vår räknare. Det kan maximalt vara 20,00. För att få fram ditt meritvärde måste du sedan själv lägga till eventuella meritpoäng. Meritpoängen kan maximalt vara 2,5. Det högsta meritvärde du kan ha är 22,5.

Vilka kurser räknas med?

Beroende på vilken betygstyp du har, kan det vara så att en viss kurs inte ska räknas med i din meritvärdering. Innan du börjar använda räknaren, är det bra att läsa mer på sidan Så här räknas betygen.

Fyll i dina kurser under rubriken "Fyll i dina kurser med betyg A-F".

 

Fyll i dina kurser med betyg MVG-IG.

Inga kurser tillagda

Lägg till ny kurs

Ange kursnamn

Ange poäng, två eller tre siffror

Betyg
Summa poäng  0

Fyll i dina kurser med betyg A-F.

Inga kurser tillagda

Lägg till ny kurs

Ange kursnamn

Ange poäng, två eller tre siffror

Betyg
Summa poäng  0
Jämförelsetal:
0

Räkna själv

1. Ge bokstavsbetygen ett siffervärde

Först får dina betyg ett siffervärde:

 

Bokstavsbetyg

Siffervärde

A 20
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F 0

2. Räkna ut ett betygsvärde för varje kurs

Det siffervärde du nu har satt för varje betyg multiplicerar du med kursens gymnasiepoäng. Exempel: betyg B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 17,5 * 100 = 1750. På det här sättet räknar du alltså fram betygsvärdet för varje kurs. Tänk på att betyg i utökad kurs bara räknas med om det krävs för behörighet eller ger meritpoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med.

3. Lägg ihop alla betygsvärden

Alla de betygsvärden du har i ditt betyg lägger du ihop till ett sammanlagt betygsvärde.

4. Dela summan med totala poängen

Det sammanlagda betygsvärdet delar du sedan med den totala poängsumman för de betygssatta kurser (F, E, D, C, B, A) som ingår i din gymnasieexamen, tänk på att gymnasiearbetet inte räknas med. 

Det tal du då får fram är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

5. Kom ihåg kompletteringar och meritpoäng

För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med kompletteringar som krävs för behörighet och de kompletteringar du gjort för att höja ditt jämförelsetal. Har du meritpoäng läggs de sedan till. Jämförelsetal plus meritpoäng ger ditt meritvärde. Ditt meritvärde kan högst bli 22,5.

6. Sammanfattning

Bild som visar alla de delar som leder till ditt meritvärde

Du kan fylla i dina betyg i Räknehjälpen så att den räknar ut ditt jämförelsetal. När du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng får du fram ditt meritvärde.

Läs instruktionerna här under innan du använder den.

Räkna ut ditt meritvärde

Ditt meritvärde består av jämförelsetal + meritpoäng. Ditt jämförelsetal får du fram med vår räknare. Det kan maximalt vara 20,00. För att få fram ditt meritvärde måste du sedan själv lägga till eventuella meritpoäng. Meritpoängen kan maximalt vara 2,5. Det högsta meritvärde du kan ha är 22,5.

Vilka kurser räknas med?

Beroende på vilken betygstyp du har, kan det vara så att en viss kurs inte ska räknas med i din meritvärdering. Innan du börjar använda räknaren, är det bra att läsa mer på sidan Så här räknas betygen.

Välj rätt flik

Se till att du använder rätt flik i Räknehjälpen när du fyller i dina betyg. Du som har slutbetyg ska använda fliken som heter ”Slutbetyg”. Om du har slutbetyg men har kompletterat på komvux från hösten 2012 och framåt, använder du i stället fliken ”Slutbetyg och A-F-betyg”.

Så här ska du fylla i:

Första kolumnen: Skriv namnet på kursen.
Andra kolumnen: Fyll i hur många poäng kursen var på.
Tredje kolumnen: Välj betyget du fick på kursen.

Om du vill ha en ny rad, så kan du antingen tabba eller klicka på plustecknet som finns längst ner till höger.

Räkna ut ditt jämförelsetal:

När du har fyllt i de tre rutorna för alla dina ämnen ska du trycka på Tab-tangenten eller klicka utanför fältet för att det du fyllt i ska registreras. När du ser en bock till vänster om de tre rutorna vet du att det du har fyllt i har registrerats ordentligt.

Till Räknehjälpen

Senast uppdaterad: 27 juni 2021