Osäker på vad som krävs?

När du kollat upp att du har de förkunskaper som krävs till en utbildning, kan du göra en anmälan här på sajten när webbanmälan är öppen.

För att du ska vara behörig till en utbildning måste du dels ha den grundläggande behörigheten och dels den särskilda behörigheten. I Utbildningar kan du se vad som krävs till varje utbildning. Klicka på "Läs kursbeskrivningen och förkunskapskrav" och läs mer under rubriken "Behörighet" eller "Förkunskapskrav" på högskolans webbplats.

Ta gärna kontakt med en studievägledare

Om du är osäker på om du har tillräckliga förkunskaper, kan du vända dig till en studievägledare i din kommun. Studievägledaren kan hjälpa dig att reda ut om du har de förkunskaper som krävs eller om du måste komplettera.

Vad kan du göra om du inte är behörig?

Om du saknar de förkunskaper som krävs, kan du komplettera din behörighet på olika sätt. Du kan till exempel läsa fler kurser på komvux eller gå en utbildning på folkhögskola som ger behörighet. Gå till Folkhögskolornas informationstjänst för mer information.

Du kan också läsa ett basår där du läser in vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basåren finns både inom vuxenutbildningen och på högskolan.

Du som ska komplettera på komvux

Från och med hösten 2012 kommer du som ska läsa enstaka kurser på komvux  att få betyg i skalan A-F i de nya kurser som infördes 2011. Kurserna har också ändrat namn och har siffer- istället för bokstavsbeteckningar. Som exempel kan vi ta Engelska A som nu heter Engelska 5. Hur behörigheterna med de nya kurserna ser ut kan du kolla på Områdesbehörigheter Gy11/Vux12.

Det här betyder att du både kommer att ha betyg i det gamla systemet och i det nya när du sedan söker till högskolan. Vårt datasystem är förberett för det, så du behöver inte göra något.

Är det bara skolkunskaper som räknas?

Om du har andra kunskaper än bara skolkunskaper som du tror kan motsvara ett behörighetskrav, kan du ansöka om att bli prövad utifrån din faktiska, reella kompetens. Du kan bli bedömd både utifrån grundläggande behörighet och ett specifikt behörighetskrav, exempelvis Samhällskunskap A. Läs mer på sidan En annan väg.

Senast uppdaterad: 20 juli 2020